Låneskyddsförsäkring - Vad är låneskydd?

En låneskyddsförsäkring kan jämföras med en livförsäkring eller sjukförsäkring. Man försäkrar sig själv mot ekonomisk förlust vid exempelvis arbetslöshet, dödsfall eller sjukdom. Det ligger alltså en stor trygghet i att teckna den här typen av försäkring. Det gör att du på ett tryggare sätt kan låna utan att behöva veta hur din hälsa eller arbetssituation ser ut om exempelvis 2 år.

Självklart ska du innan du lånar pengar ta reda på att du med nuvarande förutsättningar har en möjlighet att betala av lånet de månader eller år som lånet sträcker sig. Om det råder tveksamheter kring det bör du inte låna.

Låneskydd vid arbetslöshet

Det är inte så lätt att alltid veta hur länge man kommer att vara anställd. Kanske går företaget i konkurs eller flyttar utomlands. Kanske gör en omstrukturering att ditt jobb inte längre finns kvar. Många av de aktörer som erbjuder låneskyddsförsäkring har ett låneskydd mot arbetslöshet. Vid osäkerhet, läs på deras webbplats eller kontakta dem du vill låna hos för att vara säker.

Låneskydd vid sjukdom

Att bli långvarigt sjuk, kanske i någon kronisk sjukdom går sällan att förbereda för. Det kan komma plötsligt. Många har därför en låneskyddsförsäkring som täcker in detta. Det går att bli sjuk bara på grund av ren stress och att skaffa en låneskyddsförsäkring kan minska stressen, eftersom det är en trygghet om något oförutsett skulle hända.

Låneskydd vid dödsfall

Kanske undrar man varför man behöver låneskydd mot dödsfall eftersom man ändå inte är vid liv om det värsta skulle inträffa. Låneskyddsförsäkringen är i det här fallet inte till för dig, utan till dina efterlevande, dina arvtagare. Om man går bort vill man oftast lämna fina minnen av sig själv till anhöriga, inte ekonomiska skulder. Just därför är det bra med ett låneskydd. Läs som vanligt igenom vad som gäller hos den aktör du lånar från då det kan skilja sig.

Låneskyddsförsäkring

Låneskydd mot arbetslöshet, sjukdom och dödsfall

Låneskyddsförsäkring kan jämföras med en livförsäkring för dig eller dina anhörigas trygghet. Det kan vara svårt att veta om man drabbas av arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall. Då vill man inte sätta sig själv eller anhöriga i ekonomisk knipa.

Tveka inte att höra av er till oss om någon information är felaktig. Företagen nedan är reklam.
You have voted!
Stäng
Vote for:
stars
Vote
You have not rated!