Förebyggande åtgärder för att undvika ekonomiskt bedrägeri

Ekonomiskt bedrägeri utgör en allvarlig risk i dagens digitala samhälle, och det är avgörande för individer att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sig från dessa hot. Här går vi igenom olika strategier och bästa praxis för att undvika att bli offer för ekonomiskt bedrägeri. ## 1. **Öka säkerheten kring personuppgifter:** ### *Använd starka lösenord:* […]

Läs mer